CLOSE

برگزاری بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در سالن اجلاس

بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در سالن اجلاس سران دکتر فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر همایش ضمنخوش آمدگویی به میهمانان تاکید کرد همایش سیاست های پولی و ارزی به رخدادی بی بدیل در تقویم تحولات اقتصادی کشور و محلی برای تعاطی افکار اندیشمندان و صاحب نظران عرصه پولی و بانکی کشور تبدیل شده ... در افتتاحیه بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست¬های پولی و ارزی پس از قرائت قرآن، پخش سرود ملی و کلیپ همایش، دکتر فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر همایش ضمن خوش آمدگویی به میهمانان تاکید کرد همایش سیاست های پولی و ارزی به رخدادی بی بدیل در تقویم تحولات اقتصادی کشور و محلی برای تعاطی افکار اندیشمندان و صاحب نظران عرصه پولی و بانکی کشور تبدیل شده و ظرفیتی در خور برای تلاقی نظرات سیاست گذاران و اندیشه های اندیشوران پدید آورده که لازم است از آن بهره گرفته شود. دبیر بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، شرایط کشور را دشوار توصیف کرد و افزود فرصت چندانی برای سعی و خطا و در جا زدن نیست. تولید برای عبور غیر تورمی از تونل رکود، به عقلانیت، تدبیر، دانش و تجربه زاید الوصفی نیاز دارد.