CLOSE

برگزاری چهارمین همایش بین المللی بازاریابی اقتصاد و گردشگری شهری

به گزارش روز چهارشنبه از روابط عمومی شهرداری تهران، از اهداف برگزاری چهارمین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی، اقتصاد و گردشگری شهری، نقش بازاریابی اینترنتی در بهبود فرآیند برندسازی، شناسایی پتانسیلهای فضای کسب وکار اینترنتی در اقتصاد شهری، افزایش بهره وری سازمان های خدماتی و تولیدی با بهره گیری از الگوهای بازاریابی های اینترنتی است. مباحث جدیدی همچون نقش بازاریابی اینترنتی در رونق اقتصادی شهرها و سازمانهای دانش بنیان ارایه دهنده خدمات شهری درکنار اهمیت بازاریابی اینترنتی در رشد اقتصادی شهرها در اقتصادهای نوظهور از دیگر موضوعاتی است که در این همایش مطرح می شود. چهارمین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی موضوعاتی همچون نقش فناوری اطلاعات در توسعه گردشگری، تاثیر صنعت گردشگری در برندسازی و نفوذ فرهنگ ایرانی در جوامع جهانی را در کنار بهره گیری از شبکه های اجتماعی و بازاریابی آنلاین در جذب و توسعه در صنعت گردشگری را مورد توجه قرار می دهد. در این همایش بررسی نمونه ها و شرکت های موفق بین المللی، تجزیه و تحلیل وب سایت و برندسازی از طریق شبکه های اجتماعی و توسعه گردشگری از طریق اینترنت مورد توجه ویژه قرار می گیرد. گفتنی است چهارمین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی ، اقتصاد و گردشگری شهری از سوی شهرداری تهران شرکت رایتل، هواپیمایی قطر ، بیمه توسعه و فروشگاه رفاه مورد حمایت قرار گرفته است .