تشریفات و امور دبیر خانه

بدون تردید برنامه ریزی دقیق و تاش سازمان یافته لازمه ی برگزاری موفقیت آمیز هر همایش و مراسم است. در مرحله نخست این مکاتبات، مذاکرات و هماهنگی های اولیه هستند که هفته ها پیش از برگزاری باعث شکل گیری یک همایش موفق می گردند . این امر به خصوص در ارتباط با نشست ها و اجاس های بین المللی اهمیت ویژه ای داشته و نیازمند صرف وقت کافی جهت رایزنی به منظور دعوت میهمانان مورد نظر، پیگیری حضور آنان، انجام مکاتبات و هماهنگی جهت مقدمات ورود ایشان به کشور، اقامت و امور پشتیبانی می باشد.شرکت همایش آفرینان جاوید با داشتن تجارب موفق در اجرای بسیاری از اجاس های ملي و بین المللی و حساس کشور به این مرحله از آمادگی رسيده که با بهره گیری از کادري مجرب و کارآزموده قادر به انجام کلیه امور دبیرخانه اي لازم، پیش از برگزاری همایش باشد. عناوین فعالیت های این حوزه بشرح ذیل می باشند : * تجهیز و راه اندازی دبیرخانه همایش در محل سازمان متولی و همچنین در محل برگزاری اجلاس * تهیه برنامه اجرایی و نقشه کنترل زمانی و اجرایی پروژه ) )CPM * انجام کلیه امور بین الملل مراسم و مکاتبات مربوطه * تهیه و رزرو بلیط مدعوین خارجی و داخلی همایش * مکاتبات و هماهنگی های لازم در ارتباط با مدعوین داخلی * ارسال دعوتنامه و پیگیری حضور مدعوین عادی و عالیرتبه داخلی و خارجی * تهیه بانک اطلاعاتی از کلیه مدعوین مراسم * انجام امور ثبت نام مدعوین و شرکت کنندگان * هماهنگی لازم جهت رزرو محل برگزاری مراسم * هماهنگی لازم جهت رزرو محل اسکان مدعوین داخلی و خارجی * هماهنگی با سازمان ها و مبادی ذیربط جهت هماهنگی لازم پیش از برگزاری مراسم * انجام تورهای داخلی در حاشیه مراسم * هماهنگي هاي لازم جهت رزرو اماکن گردشگري مختلف جهت بازدید مدعوین * تهیه و تنظیم برنامه زمانبندی همایش * هماهنگی پاویون، جایگاه C.I.P و V.I.P فرودگاه در هنگام ورود و خروج مدعوین * هماهنگی جهت چارتر نمودن پرواز های داخلی و خارجی * تهیه و تنظیم انواع فرم های نظرسنجی * ترجمه کلیه متون مورد نیاز همایش * هماهنگی مترجمین همزمان جهت سخنرانی ها و جلسات * هماهنگی بیمه کلیه مدعوین همایش

راه اندازی سیستم های کامپیوتر و شبکه جهت پانل های آموزشی، ارائه سخنرانی و امور اداری

یکشنبه 21 مرداد 1397