همایش تولید و توسعه پایدار پتروشیمی و تعاون

همایش تولید و توسعه پایدار، صنایع پایین دستی پتروشیمی و تعاون در تهران برگزار شد.

 

یعقوب رستمی مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، هدف از برگزاری این همایش را معرفی تعاونی های توزیعی، نقش تعاونی های توزیعی در اقتصاد مقاومتی و سطح صادرات، معرفی تعاونی های توزیعی در حوزه پتروشیمی و بررسی فرآیند حمایت از تعاونی ها و روش های تامین مالی عنوان کرد
به گفته  رستمی درحال حاضر کمتر از 20 درصد واحدهای پایین دستی صنایع پتروشیمی درزیر مجموعه تعاونی ها فعالیت می کنند که این همایش بدنبال یافتن راهکارهایی برای افزایش سهم تعاونی ها در بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی است
دراین همایش یک روزه که در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار می شود، از تعاونی های برتر در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی تقدیر شد.

چهارشنبه 24 مرداد 1397