امور اجرایی مراسم

امور اجرایی مراسم نحوه چیدمان سالنهای همایش بر اساس استاندارهای تشریفات، رعایت مسائل امنیتی، نحوه اطاع رسانی در محل مراسم، راهنمایی و مدیریت میهمانان و رفع نیازهای آنان، توزیع پکیج ها، جزوات، اسناد، فرمهای نظرسنجی، هدایا و... در ابتدا بسیار ساده و بدیهی به نظر رسیده لیکن در صورت بی توجهی به این امور تمامی وجهه و نمود بیرونی همایش، در نظر میهمانان و مدعوین تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. حساسیت اموری مانند چیدمان صحیح پرچم ها و تابلوی اسامی کشورها، افراد، سمت و مسئولیت آنان به قدری بالاست که عدم توجه کافی به آن مي تواند روند اجرايي و تشريفات همايش را خدشه دار نمايد . همچنین برخورد مناسب پرسنل اجرایی و راهنمایی و تأمین نیاز های آنان به طور شایسته در شکل گیری تصویری مناسب از همایش در ذهن مخاطبین و میهمانان نقش بسزایی دارد. از این رو ضرورت وجود تیم اجرایی مسلط و ورزیده در مسائل تشریفات در محل برگزاری همایش به عنوان یکی از ارکان مهم برگزاری همایش، حیاتی به نظر می رسد. شرکت همایش آفرینان جاوید با بهره گیری از تیم اجرایی بسیار کارآزموده و با تجربه در زمینه تشریفات و با سابقه برگزاری همایش های بزرگ و حساس، ضامن حفظ وجهه رسمی و بین المللی همایش و مراسم میباشد . خدمات این بخش به صورت سرفصل در ذیل معرفی می گردند : - استقرار مدیر تشریفات برای هر سالن - استقرار میز پروتکل تشریفات در محل برگزاری مراسم - حضور تیم راهنما در محل مراسم جهت راهنمایی میهمانان داخلی و خارجی و انجام امور اجرایی - تهیه البسه متحد الشکل جهت کلیه عوامل اجرایی مراسم - امور چیدمان پرچم )اهتزاز، رومیزی، خودرو و تشریفات(، تهیه پرچم مخصوص مراسم و چیدمان در سالن همایش - تهیه تابلوی اسامی سخنرانان و هیئت های میهمان)ساده، فلزی، چاپ سنگ و...( وچیدمان در سالن همایش - ثبت نام در محل مراسم ، صدورکارت، حضور و غیاب میهمانان اجلاس به وسیله بارکد)هوشمند( - هماهنگی جهت حضور قاری در سطوح مختلف - هماهنگی حضور مجریان برتر صدا و سیما - هماهنگی استقرار تیم های حفاظتی، راهور و اسکورت، حراست و پارکبان - هماهنگی حضور واحدهای پشتیبانی مراسم نظیر اورژانس، آتش نشانی، حفاظت و... - توزیع اسناد همایش بين مدعوين - راه اندازی غرفه تحویل امانات میهمانان - تحویل و توزیع هدایا در محل مراسم - ایجاد غرفه بانک در محل مراسم با امکان انجام امور صرافي - هماهنگی مترجمین همراه، همزمان و کتبی )انگلیسی، عربی، فرانسه، روسی و...( در محل مراسم - استقرار تایپیست فارسی و لاتین در دبیرخانه محل مراسم - گل آرایی محل مراسم، سن، تریبون، V.I.P و سایر فضاها

یکشنبه 8 مهر 1397