خودروهای تشریفات

ترابری میهمانان همایش و مراسم با توجه به رعایت زمانبندی دقیق و پشتیبانی همه جانبه از حساسیت خارجی برخوردار می باشد . در خصوص میهمانان رسمی و عالیرتبه داخلی و خارجی توجه به تشریفات تعریف شده در این امر ضرورت فوق العاده ای داشته و جابجایی دهها و شاید صدها میهمان یک مراسم و زمانبندی ورود آنها بر اساس رده و مسئولیت نکته ایست که عدم توجه به آن می تواند اختالات متعددی را در سیر برگزاری مراسم به وجود آورده و برنامه ریزی و فعالیت سایر بخش ها را مختل نماید. شرکت همایش آفرینان جاوید با تجربه برگزاری صدها اجاس و همایش، سامانه منظم و مناسبی را در این بخش ایجاد نموده که با اطمینان و ایمنی بالا و زمانبندی صحیح آماده ارائه خدمات در انواع سطوح مي باشد . در ذیل به معرفی خدمات قابل ارائه در این بخش می پردازیم: - استقرار تيم های ویژه ترابری در فرودگاه، محل اقامت و محل برگزاری مراسم - تامین انواع خودروهای سواری مناسب تشریفات، ون، میدل باس، اتوبوس و سایر خودروها حسب نیاز پروتکل - ایجاد خط شاتل در محل مراسم و سایر مکان ها جهت جابجایی وتسهیل تردد میهمانان و تامین خودروهای مناسب جمعی و لوکس جهت این امر

یکشنبه 8 مهر 1397