امور تورهای سیاحتی، گردشگری و بازدیدهای تخصصی

میهمان نوازی یکی از بارزترین خصایص ملی و تاریخی ایرانیان است و صنعت گردشگری می تواند برای شناساندن این خصلت در کنار سایر جاذبه های تاریخی و طبیعی ایران اسامی در حاشیه هر همایش و گردهمایی موثر و مفید واقع شود. شرکت همایش آفرینان جاوید با همکاری گروهی از کارشناسان صنعت گردشگری با شناخت کافی از سایق و نیاز های مدعوین بین المللی همایش ها، بسته های گردشگری متناسب با شأن این مدعوین را تهیه، و با توجه به اعام نیاز متولی مراسم در شهرهای گوناگون کشور می تواند اقدام به اجرای تورهای بیادماندنی و خاطره انگیز بنماید . همچنین تورهای تخصصی از نیازهای قابل ملاحظه همایش های علمی بوده که اجرای این نوع برنامه ها با توجه به نیاز کارشناسی شدن آنها،موضوعی کاماً حساس بوده و می بایست با انتخاب مکانهای مناسب تخصصی و هماهنگی راهنمایان مطلع ، تأمین کننده تقاضای علمی این گونه همایش ها بود. در ذیل فهرست خدمات قابل ارائه در این زمینه معرفی می گردند : - تهیه و رزرو بلیط و چارتر نمودن هواپیما جهت تورهای داخلی در حاشیه مراسم - رزرو محل اقامت میهمانان در شهر مقصد - هماهنگی بازدید میهمانان از کلیه نقاط دارای جاذبه های گردشگری در سراسر کشور - تامین راهنمای تور جهت اجرای تورهای مختلف جانبی همایش )تورهای آموزشی- تخصصی، سیاحتی ، زیارتی و...(

یکشنبه 8 مهر 1397